Bleak House af Charles Dickens

Featured image
Featured imageBleak House af Charles Dickens fra Penguin Classics på 1037 sider – udgivelses år 2011 (originalsproget er engelsk og udgivelsesår 1852-53).

Det er en mørk, gul og grumset tåge og dis, der ligger over Londons gader og romanens handling i Bleak House. Denne tåge gennemstrømmer romanens mange planer, subplots og ikke mindst karaktererne, der bindes sammen i den mange årige retssag Jarndyce og Jarndyce. Midt i sagen fanges mange uskyldige individer og familier, hvor udgangen ofte er dekadent og dødelig for mange. Det er midt i denne sag, at den lille forældreløse pige, Ester Summers, er født ind i. Hun bor sammen med sin gudmor i et lille hus, hvor hun ikke kun skal tackle afsavnet af den mor, hun aldrig har kendt, men også bearbejdes selve sin eksistens. Mit hjerte strømmede over af følelser i læsning af gudmorens hårdhændet behandling, hvor fødselsdage ikke holdes med fest, men med eftertænksomhed og bibelske referencer til den menneskelige synd. Gudmoren dør, da Ester er tolv år, og nu åbner der sig en helt ny verden, da Ester får en ny værge. Ester anbringes på et pigehjem, hvor hun hurtigt falder til og bliver alles favorit. Det er med vemod og mange tårer, at hun forlader hjemmet i en alder af atten år, da hun flytter ind i Bleak House sammen med to andre forældreløse unge.

I en helt anden samfundsklasse sidder Lady Dedlock, der er en af de højeste damer i den selskabslige overklasse. Hun har giftet sig ind i et godt ægteskab med Sir Leicester på trods af sine ikke adelige vener, men hun gemmer på en dyb hemmelighed. Da advokaten Mr. Tulkinghorn får en anelse om Lady Dedlocks hemmelighed, besættes han af at finde frem til denne mørke og inderste hemmelighed. Han ansætter detektiven Mr. Bucket til, at hjælpe ham med at komme på sporet, men tingene mystificeres og forvikles yderligere ved at mange karakterer infiltreres i det store plot af mord og andre mystiske dødsfald. Sporerene leder til flere gemte hemmeligheder i afpresning og trusler, og sporerene leder til forbindelsen mellem Ester og Lady Dedlock. Mor og datter finder dog selv hinanden længe før, at de for alvor jagtes af de grumme sandhedsjæger, som ernærer sig ved den menneskelige skyld, der således bliver til skam, når hemmelighederne kastes ud til glubske offentlighed.

The little woman herself is not the least item in his difficulty. To know that he is always keeping a secret from her; that he has, under all circumstances, to conceal and hold fast a tender double-tooth, which her sharpness is ever ready to twist out of his head.

Bleak House er en af Dickens mest eksperimenterende romaner, hvor han omfavner alle sociale klasser og formår at samle alle brikkerne i det enorme puslespil. Romanen er fyldt med spænding, mystik, mord og intriger på højeste plan i og mellem de sociale klasser i denne omfangsrig roman. Karaktergalleriet er mangfoldigt, men så perfekt sammensat i det store plot, hvor alle karaktererne forenes og forbindes. Romanen er skrevet og udgivet som føljeton i årene 1852-53, hvor det ikke er mindre forbløffende at tænke på, hvorledes Dickens formår at få alle tråde og subplots til at smelte sammen på et større symbolsk og narrativt plan. Sproget er til tider en smule kringlet med mange henvisninger til den historiske kontekst, men når man har læst sig ind i romanen bliver sproget lettere som handlingen forløber og siderne vendes. Jeg havde først svært ved at komme rigtig igang med denne murstens roman, men efter endt læsning sidder jeg nu med følelsen af at blive opslugt i den victorianske verden af en mesterlig hånd, der indfører mig i sociale klassers intriger og interaktionerne mellem dem.

Da jeg genlæste Bleak House, under min eksamensforberedelse, læste jeg romanen med bestemte briller rettet mod detektionens mange plan. Det var med forundring og beundring at mine øjne gennemlæste romanens mange sider, hvor opsporing og eftersøgning ikke kun retter sig mod at finde forbryderen eller at løse mordgåderne. Mange kritiker forbinder Bleak House som den første moderne detektivroman, men dette er bare ikke tilfældet, da detektionens højere plan ikke løser mord, men forbinder romanens mangfoldige farvepalette af karakter sammen på tværs af køn og sociologiske skel. Detektionen lever på at finde frem til skyld, der skaber skam, hvor de døde bliver hjemsøgt selv i graven, hvor eftersøgningen bliver udløst af forskellige efterforskerer som hvis granskning og jagt, af andres inderste og mørkeste hemmeligheder, bliver som en primitiv sult.

But the fire of the sun is dying. Even now the floor is dusky, and shadow slowly mounts the walls, bringen the Dedlocks down like age and death. And now, upon my lady´s picture over the great chimney-piece, a weird shade falls from some old tree, that turns it pale, and flutters it, and looks as if a great arm held a veil or hood, watching an opportunity to draw it over her. Higher and darker rises shadow on the wall – now a red gloom on the ceiling – now the fire is out.

Bleak House er den første Dickens roman jeg har læst, men bestemt ikke den sidste. På tords af romanens mange sider tyngede min bevidsthed under læsningen i følelsen af ikke at komme ret langt på trods af mange timers læsning, så endte det alligevel med, at jeg blev indfanget og opslugt i Dickens allegoriske, symbolske og mystiske roman. Jeg har ikke de store planer om at læse flere af Dickens romaner lige nu og her, men han står ret højt på min liste over bøger, som jeg gerne vil læse særligt er her romanerne A Tale of Two Cities og Oliver Twist. Jeg har købt både Bleak House og Oliver Twist på dvd fra BBC-Series, så nu kan jeg roligt slappe lidt af og nyde filmatiseringen af førstnævnte, og så vente med Twist til jeg har læst romanen.
Featured image

2 thoughts on “Bleak House af Charles Dickens

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s